TroInt
Förtroendemannaregister

Samtliga nuvarande politiska uppdrag för Bodil Hansson (S)
Transportforum - repr
Krisledningsnämnden - ordf
Regionala Samverkansrådet i Västernorrland - led
Forum för företagande och innovation - repr
Finans- och näringslivsutskottet - ordf
Kommunalråd - kråd
Ostkustbanan 2015 AB - led
Kommunstyrelsen - ordf
Intresseföreningen Norrtåg ek förening (styrelsen) - repr/ägarombud
Länspartnerskapet - repr.ers
Mitthem AB - ägarombud
Kommunfullmäktige - led


TroInt 5.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Ditam Partner AB