TroInt
Förtroendemannaregister

Hansson, Bodil   (S)

Telefon arbete: 060-19 13 66
Telefon mobil: 070-675 66 73
E-post: bodil.hansson@sundsvall.se

 Skicka meddelande
 Samtliga nuvarande politiska uppdrag


Bodil Hansson.jpg


TroInt 5.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Ditam Partner AB