TroInt
Förtroendemannaregister

Kapica, Alicja   (M)

Telefon mobil: 070-10 62 680
E-post: alicja.kapica@sundsvall.se

 Skicka meddelande
 Samtliga nuvarande politiska uppdrag


Alicja Kapica.jpg


TroInt 5.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Ditam Partner AB