TroInt
Förtroendemannaregister

Socialnämndens Individ- och Familjeutskott

Väljs av socialnämnden
 
Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31


Ledamöter i Socialnämndens Individ- och Familjeutskott

Namn PartiUppdragOrt
 
Väst, Jonas
S
ordf
Sundsvall
Söderberg, Annika
S
v ordförande
Sundsvall
Jägesten, Martin
V
led
Sundsvall
Burman, Thomas
M
led
Sundsvall
Brynielsson, Hans
KD
led
KvisslebyObservera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden:TroInt 5.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Ditam Partner AB