TroInt
Förtroendemannaregister

Socialnämndens arbetsutskott

Väljs av socialnämnden
 
Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31


Ledamöter i Socialnämndens arbetsutskott

Namn PartiUppdragOrt
 
Säwén, Niklas
S
ordf
Sundsvall
Väst, Jonas
S
v ordförande
Sundsvall
Lindblom, Jeanette
C
led
Matfors
Gustavsson, Patrik
M
led
Sundsvall
Eliasson, Catrin
L
led
AlnöObservera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden:TroInt 5.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Ditam Partner AB