TroInt
Förtroendemannaregister

Socialnämnden

Väljs av kommunfullmäktige
 
Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31


Ledamöter i Socialnämnden

Namn PartiUppdragOrt
 
Säwén, Niklas
S
ordf
Sundsvall
Väst, Jonas
S
v ordförande
Sundsvall
Söderberg, Annika
S
led
Sundsvall
Nordin, Rolf
S
led
Sundsvall
Bjerkås, Jenny
S
led
Sundsvall
Meiding, Ann-Christine
S
led
Sundsvall
Lindblom, Jeanette
C
led
Matfors
Jägesten, Martin
V
led
Sundsvall
Gustavsson, Patrik
M
led
Sundsvall
Burman, Thomas
M
led
Sundsvall
Eliasson, Catrin
L
led
Alnö
Almroth, Emma
KD
led
Sundsvall
Nordlund, Olga
SD
led
NjurundaObservera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden:TroInt 5.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Ditam Partner AB