TroInt
Förtroendemannaregister

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Väljs av kultur- och fritidsnämnden
 
Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31


Ledamöter i Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Namn PartiUppdragOrt
 
Evaldsson, Niklas
V
ordf
Sundsvall
Hedlund, Jeanette
S
v ordförande
Matfors
Pinheiro, João
S
led
Sundsvall
Lindstrand, Per
M
led
Sundsvall
Håkansson, Robin
KD
led
SundsvallObservera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden:TroInt 5.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Ditam Partner AB