TroInt
Förtroendemannaregister

Finans- och näringslivsutskottet

Väljs av kommunstyrelsen
 
Mandatperiod 2018-11-12 - 2022-11-13


Ledamöter i Finans- och näringslivsutskottet

Namn PartiUppdragOrt
 
Björk, Peder
S
ordf
Sundsvall
Nilsson, Leif
S
v ordförande
Sundsvall
Tynnemark, Lisa
S
led
Matfors
Evaldsson, Niklas
V
led
Sundsvall
Hellgren, Reinhold
C
led
Sundsvall
Kapica, Alicja
M
led
Sundsvall
Falk, Stefan
L
led
SundsvallObservera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning.

Alla planerade möten/sammanträden:TroInt 5.1 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Ditam Partner AB